Rozpoznając doskonałość w przemyśle…

Nie ma większego zaszczytu dla lidera biznesu, niż uznanie wyrażone przez innych liderów. Podczas jednego wyjątkowego wieczoru ponad trzysta osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach produkcyjnych weźmie udział w ceremonii uhonorowania osób, które wykazały się szczególnymi zasługami, zapewniając podległym sobie organizacjom największe osiągnięcia. 

Ósma doroczna gala wręczenia nagród odbędzie się w Warszawie 9 grudnia 2021 r. Rozpocznie się o 18.30 od koktajlu, po którym nastąpi uroczysta kolacja i wręczenie nagród. W gali wezmą udział osoby pełniące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach działających w Polsce, a także przedstawiciele mediów, dostawcy i eksperci w dziedzinie technologii produkcji.    

 

NIEZALEŻNE JURY, KATEGORIE I KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

NOMINACJE

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej od 8 kwietnia 2021 r. 

 

WAŻNE DATY

08.04.2021 – 29.10.2021 – przyjmowanie zgłoszeń

29.10.2021 – 04.11.2021 – analiza aplikacji i głosowanie Redakcji,

04.11.2021 – oficjalne ogłoszenie krótka lista

05.11.2021 – 19.11.2021 – analiza aplikacji i głosowanie Jury

09.12.2021 – ceremonia wręczenia nagród 

 

KRÓTKA LISTA

Krótka lista firm kandydujących zostanie wytypowana 4 listopada 2021 r. Wszystkie firmy z krótkiej listy zostaną publicznie ogłoszone.

Wszystkie fabryki z krótkiej listy będą miały możliwość przesłania sędziom dodatkowych informacji przed ostatecznym głosowaniem Jury. Głosowanie Jury będzie się odbywało online.

 

NIEZALEŻNE JURY

Członkowie naszego niezależnego Jury ocenią wszystkich kandydatów na miesiąc przed uroczystością. Na podstawie ocen Jury zostanie zaprezentowana krótka lista firm nominowanych w każdej kategorii. 

 

KATEGORIE 

Każda aplikacja będzie oceniana na podstawie jej aktywności w następujących kategoriach:

Wykaz kategorii specjalistycznych:

Przemysł 4.0
Utrzymanie Ruchu
Pracodawca Roku
Badania i Rozwój
Zielona Fabryka
Bezpieczna Fabryka
Innowacyjna Fabryka

Wykaz kategorii według branż:

Motoryzacyjna
Spożywcza
Elektroniczna i elektrotechniczna
Energetyczna
Chemiczna i tworzyw sztucznych
Metalowa
Farmaceutyczna i kosmetyczna
Meblowa
FMCG
Lotnicza i kosmonautyczna

 

Nagrody prestiżowe:

Fabryka Roku
CEO Roku

Konkurs Dostawca Roku

  

Informacje na temat kategorii oraz więcej szczegółów o konkursie dostępne tutaj.